Naše vybavení

QuikRead Go

V ordinaci nabízíme vyšetření hodnoty CRP z kapky krve prstu malého pacienta, které umožňuje včasnou diagnostiku nutnosti nasazení antibiotik.

Měření: C-reaktivní protein, hemoglobin, okultní krvácení, Streptokok

UriTex

Pomocí tohoto analyzátoru dokážeme přímo v ordinaci provést kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu. Na základě těchto výsledků pak můžeme malému pacientovi nasadit účinnou pomoc.

Přístroj vyhodnocuje pomocí močových proužků tyto parametry: – Leukocyty, Nitrity, Urobilinogen, Protein, pH, Krev, Specifickou hmotnost, Ketony, Bilirubin, Glukózu, Mikroalbumin, Kreatinin.

Bilirubin MBJ20

Tento přístroj je určen pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky. Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena pouhým přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. Díky tomu jsou novorozenci vyvarováni nepohodlí, které je typicky spojeno s odebíráním krevního vzorku.

Pulzní Oxymetr BP-12C

Pomocí tohoto přístroje měříme okamžité hodnoty kyslíkové saturace a perfuzního indexu v reálném čase. Měření nám umožňuje stanovit případné problémy s transportem kyslíku do tkání. Součástí přístroje je speciální senzor, který se připevní na některý z prstů ruky nebo na ušní lalůček. Senzor vysílá skrz tkáň úzký paprsek infračerveného a červeného světla a zjišťuje, jak prochází skrz prokrvenou tkáň. Přičemž platí, že průchod světla tkání poměrně úzce souvisí s množstvím okysličeného hemoglobinu.

Přístroj dokáže zjistit saturaci hemoglobinu kyslíkem a na displeji ukáže číselnou hodnotu, která může teoreticky ležet v rozsahu 0-100 %. Saturace znamená, kolik % molekul hemoglobinu z celkového počtu nese kyslík, a snížená saturace hemoglobinu tak vypovídá o sníženém množství kyslíku v krvi (tzv. hypoxémii). Normální saturace se obvykle pohybuje mezi 95-100 %. Hodnoty saturace pod 90 % jsou podezřelé a saturace pod 80 % již obvykle znamená selhávání respirační soustavy. Určení míry aktuální saturace napomáhá správnému rozhodování o dalším postupu léčby.

Bezrtuťový tonometr Boso Mercurius E

Pro měření krevního tlaku používáme profesionální bezrtuťový tonometr boso-Mercurius E, jenž v sobě kloubí klasický design spolu s moderní technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Technologie (0% Hg) umožňuje standardní měření s odposlechem pomocí fonendoskopu. Tlakoměr je určen k neinvazivnímu měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence.