O nás

Dětská ordinace

MUDr. Jana Zamboryová

Absolvovala jsem Lékařskou fakultu v Plzni, kde jsem v roce 2011 promovala. Po promoci jsem začala pracovat na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni. Zde jsem roku 2017 složila atestaci z oboru dětské lékařství. Poté jsem si ještě doplnila specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Současně se studiem medicíny jsem vystudovala na I. Lékařské fakultě v Praze bakalářský studijní program v oboru fyzioterapie. Během praxe v rámci tohoto studia jsem se převážně věnovala cvičení dětí s dětskou mozkovou obrnou, kde jsem jako terapii využívala zejména Vojtovu techniku.